ADNODD DIOGELWCH AR-LEIN I GYMRU
Cynlluniwyd yr Adnodd Diogelwch Ar-lein yma i rymuso disgyblion a myfyrwyr i feddwl yn feirniadol, i ymddwyn yn ddiogel, ac i gyfranogi yn gyfrifol yn ein byd digidol. Mae'r adnoddau am ddim yma wedi'u datblygu gan y South West Grid for Learning a'u cefnogi gan Lywodraeth Cymru, wedi'u seilio ar adnoddau Common Sense Media o'r Unol Daleithiau, gyda 5 gwers unigol i bob grŵp blwyddyn o Gyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 4 a thu hwnt, gallwch ddarganfod yr adnoddau sydd yn berffaith i'ch dosbarth chi.

Porwch yn ôl Cyfnod Allweddol neu Grŵp Blwyddyn, am wersi trawsgwricwlaidd sy'n mynd i'r afael ar bynciau diogelwch' ar-lein mewn ffordd sydd yn addas i oedran.GWELD ADNODDAU DIOGELWCH AR-LEIN YN ÔL BLWYDDYN: